Dirigenti

Mgr. Petra RAŠÍKOVÁ, *1 9 8 1

Současná sbormistryně a umělecká vedoucí pěveckého sboru CHORUS OSTRAVA

V roce 2005 absolvovala Pedagogickou fakultu Ostravské univerzity, obor hudební výchova pro třetí stupeň vzdělávání a sbormistrovství pod vedením profesora Lumíra Pivovarského.

Sbormistrovskou průpravu získala ve Sborovém studiu Permoník, Vysokoškolském pěveckém sboru Ostravské univerzity a v Ostravských učitelkách.
V současnosti je uměleckou vedoucí a dirigentkou Smíšeného pěveckého sboru Gymnázia v Orlové, se kterým dosahuje nemalých úspěchů v tuzemsku i v zahraničí (Mexiko). Zároveň je sbormistryní Dětských pěveckých sborů Malíček a Špalíček, které působí při ZUŠ Viléma Petrželky v Ostravě-Hrabůvce, od září 2013 je také sbormistryní vysokoškolského pěveckého sboru CHORUS OSTRAVA, který působí při ekonomické fakultě Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava.
Mezi její největší osobní úspěchy patří zlaté pásmo ze sbormistrovské soutěže pedagogických fakult v Praze v roce 2002, je rovněž držitelkou několika ocenění za mimořádný dirigentský výkon.
V roce 2010 jí Unie českých pěveckých sborů udělila cenu Sbormistr – junior.
Je členkou odborné rady pro středoškolský sborový zpěv Nipos Artama Praha.
Jako porotkyně zasedá v krajských i celostátních soutěžích.

Sbormistr a umělecký vedoucí pěveckého sboru CHORUS OSTRAVA do r. 2014

Absolvent Univerzity Palackého v Olomouci, kde studoval u dirigenta Moravské filharmonie Bohumila Berky.

Byl dlouholetým univerzitním profesorem na katedře hudební výchovy Ostravské univerzity, kde vyučoval zejména obor sborové dirigování. V roce 1966 zde založil Vysokoškolský pěvecký sbor, který 42 let do svého odchodu z univerzity vedl a dosáhl s ním významných uměleckých úspěchů ve sborových soutěžích doma i v zahraničí. Je autorem několika vysokoškolských učebnic a publikoval v odborných časopisech. Spolu s uměleckým vedoucím Lubomírem Mátlem působil také jako dirigent Pěveckého sdružení moravských učitelů.
Se sborem CHORUS OSTRAVA získal v říjnu 2008 na Mezinárodním sborovém festivalu hudebního romantismu ve Vlachově Březí cenu poroty za vynikající sbormistrovskou práci.
V roce 2012 získal cenu města Ostravy za celoživotní umělecký přínos pro město a za dosažení významných úspěchů při výchově vysokoškolské mládeže.

Prof. Lumír PIVOVARSKÝ, *1931 - †2014

Dr. Jan MLČOCH , *1985

Sbormistr a umělecký vedoucí pěveckého sboru CHORUS OSTRAVA do r. 2014

V roce 2009 vystudoval učitelství hudební výchovy a španělského jazyka a literatury na Filozofické fakultě Ostravské univerzity. Sbormistrovství studoval pod vedením prof. Lumíra Pivovarského.

V patnácti letech založil Komorní sbor EXIL, který působil při Jazykovém gymnáziu Pavla Tigrida a který se brzy stal respektovaným středoškolským tělesem. V roce 2007 se spolu se členy KS EXIL přesunul na Vysokou školu báňskou – Technickou univerzitu Ostrava, kde pokračovali jako Akademický pěvecký sbor VŠB-TUO. Ve stejném roce se stal krátce druhým dirigentem Vysokoškolského pěveckého sboru Ostravské univerzity. V roce 2008 stál spolu s prof. Pivovarským u zrodu pěveckého sboru CHORUS OSTRAVA, který vedl až do roku 2013. O rok později ukončil svou aktivní sbormistrovskou kariéru. Od té doby se věnuje příležitostným projektům doma i v zahraničí.
Se svými sbory natočil řadu CD a dokázal několikrát vyhrát přední české i mezinárodní soutěže (Festival sborového umění Jihlava, Praga Cantat, Schubertova soutěž ve Vídni, Festival hudebního romantismu ve Vlachově Březí aj.) a účinkoval v řadě států v Evropě (Španělsko, Francie, Slovinsko, Rumunsko, Makedonie, Řecko, aj.) i v Americe (Mexiko, Argentina). Několikrát byl také oceněn za dirigentský výkon. V roce 2010 mu Unie českých pěveckých sborů udělila prestižní ocenění Sbormistr – junior.
Dlouhodobě se také podílí na organizaci ostravského hudebního života. Pomáhal zakládat Mezinárodní festival V4fest či přehlídku Ostrava zpívá. V roce 2017 byl zvolen do předsednictva Unie českých pěveckých sborů.
Vedle své hudební činnosti působil jako středoškolský profesor na Jazykovém gymnáziu Pavla Tigrida a na Wichterlově gymnáziu v Ostravě. Od roku 2011 je odborným asistentem na katedře romanistiky FF OU, kde se věnuje převážně španělské a latinskoamerické literatuře. V tomto oboru také v roce 2015 obhájil disertační práci na Univerzitě Adama Mickiewicze v polské Poznani.