Návštěva partnerů v Bavorsku

… ve dnech 16. – 18. června 2023.
Navštěvovat přátele je vždy svátkem.
Partnerství mezi pěveckým sborem Chorus Ostrava a německou obcí Hinterschmiding trvá již řadu let. Druhá, stejně významná partnerská smlouva mezi oním malebným místem a obcí Bělotín byla uzavřena dokonce již před třiatřiceti léty! U obou těchto událostí byl Eduard Kavala, nestor bělotínské radnice, též dlouholetý člen sboru Chorus Ostrava.
A o partnerství se pečuje, základem čehož jsou přátelská setkání.
Kolikrát už jsme do Bavorska jeli?
Cesta Bavorským lesem avizuje, že se blížíme k cíli.
Uvítání našimi přáteli je tradičně vřelé, opravdové.
Duše zdejšího kulturního dění, pan Alois Seidl, hned rozdává noty, střídá akordeon s klavírem a my všichni zpíváme! Zpíváme česky i německy!
Návštěvy přátel zkrášlují ducha a činí život bohatším.
Přátelství je vzácná věc.
Starostové obou partnerských obcí si rukou podáním slíbili, že za rok se sejdeme zase, a my se na to už dnes těšíme.
Za slunečného odpoledne s námi autobus mířil zpátky na Moravu.
Předtím se starosta Hinterschmidingu s námi loučil krásnými slovy: „Když jedou andělé, svítí slunce!“

/Helmut König, v Ostravě 19. června 2023/

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Skype
Telegram
WhatsApp
Email