Důležité kontakty

Mgr. Petra Rašíková

sbormistr a umělecký vedoucí

Bc. Miroslava Štorkánová

prezidentka sboru

Mgr. Marie Sieberová

viceprezidentka pro organizační záležitosti

Dana Mutinová

viceprezidentka pro finanční záležitosti

Zuzana Štěpáníková

viceprezidentka pro propagaci a reklamu

Fakturační údaje

Chorus Ostrava z.s.

při Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava

Švabinského 1749/19, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

Společnost registrovaná u Obchodního rejstříku oddíl L, vložka 8279 vedená u Krajského soudu v Ostravě

IČO: 265 80 284

Účet: 225260065/0300

IBAN: CZ28 0300 0000 0002 2526 0065

BIC (SWIFT): CEKOCZPP