Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)

Chorus Ostrava, pěvecký sbor při Ekonomické fakultě
Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

Partneři:

Ekonomická fakulta VŠB

ostrava lg

účast na Mezinárodním soutěžním festivalu "Orientale Concentus" v Singapuru byla realizována s finanční podporou Statutárního města Ostravy.

MKCR

účast na Mezinárodním soutěžním festivalu "Orientale Concentus" v Singapuru byla realizována s finanční podporou Ministerstva kultury České republiky

ostrava lg

Statutární město Ostrava podpořilo projekt "Chorus Ostrava na Mezinárodním festivalu sborového umění "The Singing World".

 Hinterschmiding

NV-PRO PO

GIVT box 211 211

 

 


Zvládáte německy pouze Danke, nein, Guten Tag nebo Schumacher…? Ja?

Zvládáte německy pouze Danke, nein, Guten Tag nebo Schumacher…? Ja?

Nebojte se a přihlaste se do našeho Chorusu. Určitě pak zažijete nezapomenutelné chvíle při družebních pobytech s velmi milými obyvateli bavorské vesnice Hinterschmiding. A zcela jistě si také rozšíříte svou slovní zásobu. Nejlépe Vám půjdou slova vystihující podstatu našeho setkávání – die Freiheit, die Freundschaft a der Frieden. Svoboda, přátelství a mír totiž zaručují vzájemnou spolupráci plnou pohody a radosti.

Naposledy jsme se o tom mohli přesvědčit 8. - 10. května. V nejen sluníčkem vyhřátém autobusu jsme se po devíti hodinách cesty přehoupli do podhůří Bavorského lesa a rázem bylo slunce i v našich duších. Jako vždy nás v příhraniční vesničce střediskové vyhlížely známé rodiny ubytovatelů. Pod vedením místního kulturního činovníka Aloise Seidla, jinak téměř počeštělého Lojzíčka, jsme se seznámili s bohatým programem pro další dny.

alt

altCože pro nás připravili? Jen stručný souhrn nebude krátký - večerní privátní posezení v rodinách, po snídani odjezd do nádherného Passau, projížďka na lodi po Dunaji i Innu, ochutnávka zdejší kuchyně, návštěva místního dómu s největšími varhanami světa, které v pravé poledne rozezněl mistr varhaník v působivém koncertu, procházky středověkými zákoutími, posezení u piva či kávy. Jen trošku litujeme, že panoramata kláštera a hradu kropí déšť. Po návratu „domů“ drobná svačina a pak rozezpívání a zkouška. Od 18 hodin celovečerní koncert v místním kostele. Plný emocí, vzpomínek na Lumíra, ale také pýchy při nadšeném potlesku přítomných posluchačů. Díky naší sbormistryni Petře Rašíkové!

A už tu bylo posezení, na které se všichni těšili. Po oficiálních, ale milých pozdravech byly předány upomínkové dary – sbor a spřátelená vesnice Bělotín věnovaly představitelům Hinterschmidingu zatím malý stromek – lípu, jejíž srdčité listy, jak doufáme, budou ale dlouhá léta symbolizovat naše srdečné vztahy. Švédské stoly, přichystané našimi hostiteli, a české pivo z Bělotína dodaly sílu pro lidové tance a české i německé zpěvy. Po půlnoci došlo ve většině domácností k dalšímu prohlubování vztahů, ale bylo nutné znát míru, protože v neděli dopoledne nás čekalo zpívání v kostele na mši a duchovní repertoár není snadný. Slova zdejšího pana faráře o odstraňování bariér mezi národy vedla ve dnech 70.výročí konce 2. světové války k hlubokému zamyšlení. Chvíle našeho pobytu se rychle krátily – zbýval chutný oběd v místní restauraci a došlo k loučení. Často provázenému i lesknoucí se slzičkou a vřelým objetím.

alt

Po bezproblémové jízdě – děkujeme, pane řidiči, před desátou hodinou večerní místo zalesněných strání vidíme naše vysoké pece a rozcházíme se. Ne nadlouho, už v pondělí večer nás čeká zkouška...

Ani německé loučení nebylo navždy, za rok své přátele přivítáme u nás, v Ostravě. Už teď se těšíme!!!

P.S. Pro méně znalé – setkávání s obyvateli Hiterschmidingu začalo ještě před pádem železné opony v roce 1989. Od té doby jsme byli bavorskými hosty už mnohokrát. A naši přátelé pravidelně navštěvují nás. Díky tomu, že dlouholetým starostou vesnice Bělotín je dlouholetý člen našeho sboru Eda Kavala, byla v roce 2000 uzavřena oficiální smlouva mezi tehdy ještě Vysokoškolským pěveckým sborem a oběma obcemi. Ta byla po vzniku Chorusu aktualizována a na jejím základě se nám otevírají další možnosti spolupráce.